Vestuario

Realización de vestuario e idea para producción fotografica.

Temática: “.. tripping … to 70s”

Foto: Agostina Galvez

Modelo: Catalina Corti Maderna

Equipo: Magdalena Trucco, Lucia Lorenzo, Ayelén Pellegrino

Anuncios